Sat. Apr 13th, 2024

Tag: 888.it casinoผล บอล สวีเดน วัน นี้

แอนจ์ปลื้มจอห์นสันGen.Zไม่เหยาะแหยะ

คนเจน.Z เกิดระหว่างปี 1997-2012 ถนัดเรื่องใช้เทคโนโลยี, ให้ความสำคัญต่อหน้าตาทางโซเชี่ยล มีเดีย แล้วส่วนมากอัตตาสูง ขาดทักษะการทำงานที่ต้องใช้ความอดทน

ซึ่งกรณีของ จอห์นสัน อยู่ เจน.Z เพราะเกิดปี 2001 ตอนแรกที่ซื…