Sun. May 26th, 2024

Tag: ถ้วย พรีเมียร์ ลีก 2020

โอนเงินกี่บาท ถึงต้องสแกนหน้ายืนยันตัวตน ป้องกันมิจฉาชีพ

ปัจจุบันภัยทุจริตทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลากหลายรูปแบบ เช่น SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม และแอปพลิเคชันดูดเงิน ภัยหลอกลวงเหล่านี้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องสูญเสียท…